Serdar Ortaç -
Ray
[Rails]


Neden çok üzerine düştüm yavrum
Why am I so into you, baby
Şımarma dedim ama çıktın raydan
I told you: "don't get crazy", but you went off the rails
O tatlı gülüşüne bittim yavrum
I'm dying for your sweet smile
 
 
Acıyorum acıların seni üzen şekline
I'm suffering the way that'll make you upset
Sanıyorum ahh bulunacak seni yazan bi kelime
I think there will be a word to describe you
Gözüne maviyi yüzüne talihi
I'll give my soul to god
Yazan o allah’a can verip gitsem
Who made your eyes blue and wrote destiny on your face
Içimi anlasan dilimi bağlasan
If only you understand me, tie my tongue
Sana bi tek söz var kabul etsen
I've got a single word for you, if you'll accept it
 
 
Çıkardı beni kara zindanlardan
She took me out of dark prisons
Ben aşkın acısını çektim yavrum
I've endured the pain of love, baby
Sen anlamazsın o yangınlardan
You won't understand those flames
Elimle kucağına bir kalp verdim
I've put my heart into your embrace
Kolaysa koru onu düşmanlardan
If it's easy, protect it from the enemies