Seksendört (Grup 84) -
Hayır Olamaz
[No, this can't happen]Dün akşam ölemedim
Last night I couldn't die
Yine kör kütük sarhoş oldum
I got dead drunk again
Rezalet çıkarmadım
I didn't start a scandal
Bi sana birde kendime sövdüm
I was cursing at you and myself
Ne içsem olmadı
Whatever I drank didn't help
Kafada başka dert tasa kalmadı
There were no more griefs and troubles left on my mind
Bir seni atamadım
I couldn't throw you away
Sek içtim acıları su katmadım
I drank pain, not diluting it with water
 
 
Yalanlar, yalanlar söyledim
I lied
Beni hiç hak etmedin
You didn't deserve me at all
 
 
Sensizlik beni böyle yensin mi?
Will I let your absence conquer me?
Tek başıma yollarda
Alone on the roads
Beni böyle bulsun mu?
Will I let it find me?
Hayır olamaz
No, this can't happen
 
 
Her akşam bir büyük
Every evening, this big
Başka türlü taşınabilir mi bu yük
Can this burden be carried somehow differently
Unuttum derken seni
Saying that I forgot you
Mağlup oldum aşka yine kor kütük
I was defeated by love, dead drunk again
Her sokak köşe başı
Every street corner
Evim oldu yine kaldırım taşı
Pavement stones have become my home again
Yolunu kaybedenin
To the one who has lost his way
Kedi köpek olur mu sırdaşı
Will cat or dog become a trusted friend
 
 
Yalanlar, yalanlar söyledim
I lied
Bunu hiç hak etmedin
You didn't deserve it at all
 
 
Dağılan lan isyanım var
Step aside, dammit, I'm rebelling
Çalsın sazlar oynasın kızlar
Let saz play and let girls dance
Derdim var efkârım var
I've got grief and sorrow
Çalsın sazlar oynasın kızlar
Let saz play and let girls dance