Seksendört (Grup 84) -
Gözün Doysun
[Satiate yourself]Son kez söylüyorum bu bir ihtar
I'm saying this warning for the last time
Beni kaybedersen kaç kendini kurtar
If you'll lose me, run, save yourself
Bu kadar zorlamaya can dayanır mı?
Will the soul stand so much coercion?
Su bendine, yar aşkına, sana kim tapar?
Water - to the dam, lover to love, who will praise you?
Sabaha karşı saat dört evimdesin
Four o'clock in the morning, you're in my house
Yapacaklarımı bilirsin, deli misin? Gidecek misin?
You know what I'll do, are you crazy? Will you leave?
Toplayıp gitmeden bütün eşyalarını
Before you pack your stuff and go
Son bir kez daha düşün, emin misin?
Think for the last time, are you sure?
 
 
Bugünler gelir geçer
Todays come and go
Herkes bir yol seçer
Everyone is choosing a road
Olan olsun, gözün doysun, artık yeter
Let be what it'll be, satiate yourself, that's enough
Yetmedi mi verdiklerim?
Wasn't what I gave enough for you?
Günüm, gecem, gençliğim
My day, my night, my youth
Hepsini al da, al da götür gözün doysun
Take everything, carry it away, satiate yourself
 
 
Yanına aldıkların çocuk huyu
Childish temper that you kept
Suratıma kapama konuyu, biraz büyü
Don't close the subject into my face, gwor up a little
Aşk bulaşmış ellerini temizlemek için
Love has stained your hands, to clean them
Eller mi yardım edecek, emin misin?
Will strangers help you, are you sure?
 
 
Çok mu acıdı, kalmak çok mu kolay?
Did it hurt a lot, was staying very easy?
Duymak istemezsen kaç ölene kadar
If you don't want to hear, run till you die