Seksendört (Grup 84) -
Bin Kere
[Thousand times]Ne de çabuk geçti zaman
How quickly time has passed
Hatırlarım herşeyi dün gibi
I remember everything like it was yesterday
Ellerimden kayıp giden
The one that left my hands
Tutamadığım hayırsız gençliğimi
My useless youth that I couldn't hold
 
 
Ne de çabuk bitmiş aşkın
How quickly your love ended
Teninin kokusuna doyamadan
Before satiating myself with the smell of your body
Baktığım her yer, her yer hatıra
Memories are wherever I look
Senin kadar eskisini bulamadım
I couldn't find someone like you
 
 
Sen giderken durdu dünya, dönmüyor hala
When you were leaving, the world has stopped, and it still doesn't turn
 
 
Görmedin mi, hissedemedin mi
Didn't you see, didn't you feel
Sen yokken yanımda bin kere öldüm de
When you're not by my side, I died thousand times
Bir kere dirilmedim ki
But I didn't revive thousand times
 
 
Unuttum çoktan beri unutmayı
I forgot forgetting long ago
Her nefes, her soluk hatırlatır
Every breath reminds me
Yazmak istesem de elim varmaz
Though I want to write, my hand won't do it
Sensizliği ezberledim satır satır
I learned your absence by heart, line by line
 
 
Bomboş odam, kalabalık yalnızlığım
My room is empty, my loneliness is crowded
Yabancı değil, içimden her biri
Not strangers, everyone's from inside me
Dert yanarken çatlamış duvarlara
Suffering from grief, hitting against the walls
Kendim kadar derinini bulamadım
I couldn't find someone as deep as myself