Seksendört (Grup 84) -
Aklımı Geri Ver
[Give me my mind back]


Mecburum biliyorsun dönüp gitmeye,
You know, I must leave
İçimde sensizlik biriktirmeye,
And collect your absence within me
Saçlarını yüzüme ser, son bir kez daha,
Put your hair on my face, for one last time
Belki çare olur yaralarımı sarmaya.
Maybe it'll help wrap my wounds
 
 
Yanıma kar kalacak mı, bu gidiş? Bilemem.
Will leaving like that benefit me? I don't know
Ama içimde sen kaldıysan, mutlu ölemem.
But if you're staying within me, I can't die happily
Aklımı geri ver, sende kalmasın,
Give me my mind back, let it not stay with you
Başka vücutları sevip de, sen sanmasın.
Let it not think that other bodies I'm making love to are you
Aklını geri al, ben de kalmasın,
Take your mind back, let it not stay with me
Başka vücutları sevip de, ben sanmasın.
Let it not think that other bodies you're making love to are me
 
 
Sözlerim artık yıllanmış bir şarap,
My words are like old wine already
Ne söylesem buruk, ne söylesem kırmızı,
Whatever I say is sour and red
Düşlerim virane, gülüşlerim harap,
My dreams are in ruins, my smiles are decayed
Ne yapsam gitmez, kalır tortusu.
Whatever I do, sediment remains