Sefa Topsakal -
Doktor
[Doctor]


Çaresiz derdimin sebebi belli
The cause of my hopeless illness is clear
Dermanı yaramda arama doktor
Don't look for the cure in my wound, doctor
 
 
Şifa bulmaz gönlüm senin elinden
My heart won't heal in your hands
Boşuna benimle uğraşma doktor
Don't concern yourself with me in vain, doctor
 
 
Aşk yarasıdır bu ilaç kapatmaz
This is a heart wound, medicine won't seal it
Verdiğin teselli beni avutmaz
Your treatment doesn't console me
 
 
Dermanı yardadır sende bulunmaz
My beloved has the cure, you don't
Boşuna benimle uğraşma doktor
Don't concern yourself with me in vain, doctor
 
 
Dokunma, dokunma benim gönül yarama, dokunma doktor...
Don't touch my heart wound, doctor
 
 
Bedenimde değil kalbimde derdim
My disease isn't in my body, it's in my heart
Tek alışkanlığım bir zalim sevdim
My only habit, I fell in love with a cruel one
 
 
Sen çekil yanımdan sevdiğim gelsin
Get away from me, let my beloved come
Boşuna zamanı harcama doktor
Don't waste your time, doctor