Şebnem Ferah -
Girdap
[Whirlpool]


Yaksan beni girdap gibi içine çekip yutacaktın
You were going to pull me in like a whirlpool
Ya da ben öyle derin bir nefes alacaktım ki
Or I was going to take such a deep breath
Her şeyi içime çekecek içime atacak orada saklayacaktım
That I could pull everything inside me, throw it inside me and hide it there
Bir anda oyuncağım paramparça
But suddenly I'm a broken toy
 
 
Pelerinini savurarak karşıdan gel
Either come up front, your cape streaming in the wind
Ya da ayak ucunda sessizce arkamdan yaklaş
Or silently tiptoe from the back
 
 
Derim kalın mıdır incecik mi
Is my skin thick, or is it very thin
Çelikten üstüm başım paslı kirli
My steel armor is dirty and rusty
Bildiklerim bilmediklerim gelsin bütün silahlarıyla
Let those who I know and who I don't know come with all their weapons
Tek bildiğim var kurşun geçirmem
I only know that I'm bulletproof