Sancak -
Unutulmak Haricinde
[Beside forgetting myself]


Günah sanardın hep o şeytanın yanında durmayı
You always thought that being next to devil is a sin
Biraz yeter ve sabah olunca parlar elbet gökyüzü
A bit is enough, morning will come and the sky will surely shine
Umut yok olmaz hissedemem ama bakma başka çare yok
I can't feel that there's no hope, but look, there's no solution
Çoktan ölüme gözünü kırpar ama bu gözüme çare yok
Her eyes are blinking to death for a while, but there's no solution for my eyes
Bırakta gitsin bırakta bitsin ama eminsin
Leave it, let it pass and be over, but you're sure
Elini birisi tutmayınca hiçte kahraman değilsin
When noone holds your hand, you're not a hero at all
Elin yok oldu farzet tutunacak hiçbir şey yok
Imagine that there's no hand, nothing to hold onto
Şimdi anladın mı beni sabaha kin düşer ve dert çekersin
Did you understand me now, anger will appear towards morning, you'll suffer
İlk ışıkların söner fakat gülersin rüya gibi gelir sana bu uyku sonmu dersin
Your first lights will die out, but you'll smile, it'll seem a dream to you, you'll say: is this the last dream
Bi gece tek kalırsan içinden bi şarkı söyle
If one night you'll stay alone, sing a song from your heart
O anda üşümediğini ve onun nedeni farkedersin
That moment you'll notice you aren't freezing, and why
Sabredersin kayıp giden o yıldız ömrün olsa
You'll be patient, though this fallen star will be your life
Koşup tutarmısın ki can çekişen o hatıransa
Running, will you hold it, if it's your memory that torments your soul
Bırakta kaysın ellerinden öylece usulca konuşmak isteyeceksin o yıldız susunca
Leave it, let your hands slide, if you'll want to talk quietly when this star will turn silent
 
 
Karanlık gözüm arkada kalmadı
Darkness, my eyes didn't stay behind
Zavallı göremez hiçbir şeyi
Poor thing, can't see anything
Zamansız gelinir ve gider yine
Come and go at the wrong time
Kapansın yenilip bak kendine
Let they lock inside themselves, being defeated
Savaşsız bi zafer göster bana kanatsız bi melek için ağladım
Show me victory without a war, I was crying for a wingless angel
Seslenemem duymadılar gözleri döndü karanlığa
I can't shout, they didn't hear, they eyes turned to darkness
 
 
Kilit misali kapanır her cümle
Every sentence closes like a lock
Anahtar çok uzakta bazı heceler kalbimde
Key is very far, some syllbles are in my heart
Yabancıyım bu güneşe geceler oldu tercüme
I'm alien, to this sun, nights have become a translation
Unutulmak haricinde bir duygu yok içimde
There's no feeling left beside forgetting myself
Sarardı sustu konuşamaz tutuldu dilim uzun bir yolda
My tongue withered and turned silent, stopped talking on a long road
Kollarımda kalmayan bi derman o ise farklı kolda
A cure that didn't stay in my hands, it's in others' hands
Yarın hiç özlenilmez çünkü dün yaşanmadı
It won't be missed tomorrow, cause it wasn't lived yesterday
Yanımda onca insan içimde hiç kalmadı
There are tens of people beside me, noone stayed inside
Bak bende gördüm her şeyi
I also saw everything
Kapattım yorgun perdeyi
I dropped the tired curtain
Kabul edemedim aslında ben hep kaybettim demeyi
Basically, I couldn't accept it, I kept losing the meaning
Düşünmeden o yıldızı güneşle meşk edersin
If you'll study this star with the sun without thinking
Sonunda kaybolunca tüm değerler keşke dersin
Eventually, when all values will be lost, you'll say: if only
Dönmez hiçbir kaybın
Nothing of what you've lost will return
Hayatı mahvedersin son bi çare canına tak eder toparlanıp gidersin
You'll curse your life, the last way out for your soul, you'll collect yourself and leave