Sakin -
Sentetik Sezar
[Synthetic Caesar]Tut seninle farklı insanlarız
Agree that we're different people
Gözbebeğinde parlayan yıldız
A star that is shining in your eye
Al sömür yut, dünya durur bugün
Take, munch, swallow, world stops today
Hiç bilinmez yarın suçlu kim
It's not known who'll be guilty tomorrow
 
 
Örtük yüzüm diz çökerken
My face is covered as I fall on my knees
Göster beni aletin doluyken
Show me, you have plenty of instruments
Dök üstüme sıcak suyunu
Pour your hot water on me
 
 
Hakkın sende kalsın
Keep whatever is yours
Sessizim bu ses senin
I'm silent, the voice is yours
Öldürdün beni sezar
You killed me, Caesar
Yaşatmadın, nefes almadım
You didn't give me life, I couldn't take a breath
 
 
Bir oda var
There's a room
Hem ufacık hem gözü görmez
Small, his eyes don't see it
Her yerine bağ dolanır sürünürken
His body is entwined with bandages as he crawls
Dur dokunma! cismin bulaştırır
Stop, don't touch me! Your body will soil
Bir odam var hiç görmediğin
I have a room that you've never seen