Sagopa Kajmer -
40
[40]


Ayrılıklar uzun sürer, çok sevip de kavuşamazsan
Separations last long, if you love someone very much and can't see them
Hasret girdabı alabora eder aşk gemilerini açıkta
Whirpool of sorrow will overturn the ship in an open sea
Gözüm izler uzaklardan karaya yanaşanları
I'm watching from afar how they approach the shore
Gelenler kalıcı değil gidenlerden haber var mı?
They come for a short while, does anyone know what happened to those who left?
 
 
Biz hayatı sevdik(sevdik) o da bizi sever sandık
We loved this live, we though it loves us back
Dünya malıyla doldu çuval sandık
We thought that the world is a bag full of goods
İki adımlık yol için ayakkabılar eskittik
We've worn out our shoes for a short road
En sonunda bizler eskidik, yenilenmek için masalara yattık
In the end we turned old, to renew ourselves, we've lied at the table
 
 
Sago geçmişi sildi, lekesi kaldı
Sagopa has erased the past, but a stain remained
Yıllar sevdiklerimi yanımdan aldı, eksildim,
Years took my beloved ones away from me, I turned obsolete
Azaldıkça azaldım çok mu var? yoksa az mı kaldım?
I grew smaller, is it too much? Or did too little remain?
Fazlaydım, yoksa az mı sandım?
Was I too much, or did I think it was too little?
 
 
Hiçbir malumatım yok yarına dair
I don't know anything about tomorrow
Yarının benden haberi var ama bugüne dair
Tomorrow knows something about me, but it regards my current day
Benden geriye kalacak tek şey; şiir
The only thing left from me is a poem
Ve akılda yıllarca akan sözlerimden tatlı nehir.
And the sweet river of my words that flows in my mind for years
Beni anlamaya çalış!
Try to understand me!
 
 
Bir kere olsun anlayın, ben 40 kere de olsa söylerim
Understand me at least once, I'll say it 40 times if necessary
Bir kere geldim dünyaya, bir kere gitmek nasibim.
I came into this world once, and I'll leave only once
 
 
Hiçkimseler savunamıyor doğruyu sanki
It's like noone can protect the right thing
Herkes tutmuş eğriyi, deli bilmez kötüyü iyiyi
Everyone's clinging to imbalance, crazy ones can't tell right from wrong
Bu kabus zehri kalbimi buzla doldurdu
Nightmare poison has filled my heart with ice
Buzdan bir tabut oldum sanki
It's like I became an ice coffin
Ancak erimem gerekirdi
But I had to melt
Kurtulmak için sanki !
To save myself
 
 
Dosdoğruyu görmeden terk etmeyin istedim
I didn't want you to give up before you see the truth
Herkes, beni terk etse kaç yazar ki?
If everyone will reject me, what's going to happen?
Bir gün, hepinizi terkedeceğim bilinki
You should know that one day I'll give up on you
Terk-i diyar eyleyeceğim, gelin görün ki...
And I'll leave, you'll see
 
 
Kabir başımda aşk olur bir ruh için dikenli güller
Roses with horns will be at my tombstone
Can altını sahip bulur ama herkes kaybeder
Soul finds gold, but everyone loses it
Dostum herkes ölür, Allah herşeyi görür
My friend, everyone dies, Allah sees everything
Doğru tektir birdir, kader herşeyi bilir.
There's only one truth, destiny knows everything
 
 
Ve önce insan olmak gerekir.
First of all, one has to be human
İnsan olabilmek için önce kul olman gerekir.
To act like a human, one has to be a servant of God
Kulluk için yürek gerekir.
To be a servant, one needs to have a heart
Yürek köpekte de vardır (!)
Even dog has a heart
İBRAHİM , ADEM , YUNUS , MUHAMMED olman gerekir !
You have to be Ibrahim, Adem, Yunus and Mohammed