Sagopa Kajmer -
İyi Bilirim
[I know well]


Sagopa Kajmer:
Sagopa Kajmer:
Hiçbir şeyde gözüm yok
I don't have my eye on anything
Olmayacak duaya âmin sözüm yok
I'm not saying "amen" for a prayer that won't come true
Aklım benden uçtu gitti
My mind has left me
Uzun zamandır haber yok
There are no news from it for a while
Bak bana dikkatle
Look at me carefully
Sence ben militan mıyım
Do you think I'm an activist?
Sakallarımı yolsam, ahbaplarından mıyım
If I'll pluck my beard, am I one of your buddies
Geyik muhabbetine katılsam, söyle dostlarından mıyım
If I take part in small talk, am I one of your friends
Nerdeyim, sen nerdesin
Look where I am and where you are
Sen ne boş bir kellesin
What an empty head you are
Sana dünyalıklar ellesin
Let you feel the prosperity
Salıncaklarını tayfunlar yellesin
Let typhoons swing your swing
Rauf, Musavvir. Allah birsin, Azze ve Cellesin
Creator, God, you're one, you're great and holy
Biliyorum sen herkeslesin
I know, you're with everyone
Ama en güzeli benlesin
But the best part is that you're with me
Sınırı yok, bu hiçlik mertebesinin
There's no end of this nothingness
Tarifi yok, dünyadaki sahipsizliğimin
It's impossible to describe how abandoned I am in this world
Kafasına vur oynayacağını al bu orta yaşlı bebeğin
Let alcohol hit his head, take a toy away from a middle-aged baby
Tadı wasabi acısı kardeş asiliğimin
Brother, the taste of my rebellion is a bitter wasabi
Bir gün ödenir hesabı bütün sinsiliğinin
One day the price for your treachery will be paid
Kardeşim diyorsun, anlamını bilmeden kardeşliğin
You call me your brother, not knowing what brotherhood means
Amerika açıkça "jack"idir karındeşenliğin...
America is openly a "jack" of your brotherhood
 
 
Sana dememiş miydim?
Didn't I tell you?
Böğrüme keskin bıçaklar saplayanlar da var.
There are those who stab my abdomen with sharp knives
Ben iyi bilirim
I know well
Kim kime dost, kime düşman
Who's a friend to whom, who's an enemy
Kabuk bile tutamayan yaraların hatırına susmam
Out of respect to the wounds that can't even seal I won't keep silence
 
 
Kolera:
Kolera:
Sen iyi biri değilsin, neden iyi şeyler duymak istiyorsun
You're not a good man, why do you want to hear good things?
Zor saatlerde, sabır gösteremiyorsun
In the dreadful hour you don't show patience
Biliyorum, kul yaptı sanıyorsun
I know, you consider yourself a slave
Zalimi zalim kuluna kırdırırken Hak
When a cruel Lord squishes his slaves
Hepimiz farklı bir hat, bizi işler tek hattat
Each of us has a different way, we were written by the same clerk
Nasıl yıktın kaleni ellerinle anlat
How did you break the pen in your hands, tell me
Ben suç aletleriyle gezen bir suçsuzum deme
Don't tell me that you're the innocent one who walks with the devices of guilt
Onca yıllık hafiyeyim, hâlâ aynı taifeyleyim
For so many years I'm a detective, still with the same tribe
Doğru birdir, yalan çok, zengin kafiyeyim
Tell me the truth, there are many lies, I'm a rich rhyme
Ecelle emel aynı anda yere atılan iki taş misali
Death hour and strong wish are like two stones that were thrown on the ground at the same moment
Bir uzağa yuvarlanır, biri yakına düşer
One of them rolls away, another one falls near
Emel uzak, yakın ecel, isteğine erişemeden bulur seni
Wish is far, death hour is near, it'll find you before you reach what you wish for
Ooooooo, yandı hakkını helal etmezse annesi
Ooo, he's a goner if his mother won't forgive him
Ölümün şiddetini soruyorlar sana söyle 3 kılıç darbesi
They ask you how severe the death is, tell: three hits of a sword
Sahipsiz değilsin, var oluşun göz hapsi, sana söylemedim mi
You're not abandoned, your existence is being watched, didn't I tell you?