Redd -
Yalnızlık Şarkısı
[Song of loneliness]


Kahvenin sütüyle acısından kaçarım hayatın
I'll escape from the pain of life with a cup of coffee with milk
Kırılmaz kalpler icat ederken çok temiz kan harcadım
Inventing the unbreakable hearts, I wasted a lot of pure blood
Eski bir ceketin cebinde kalmış kelimeler gibi
Like words that were left in a pocket of an old jacket
Sanki geçmişi unutmak için bugünü yaşamak yeter mi
Like it's enough to live the present to forget the past
Yarın daha güzel olacak derken yalan söyleriz değil mi
Saying that tomorrow will be better, we're lying, aren't we
 
 
Birkaç damla daha düşse okyanusu taşırır mı
If a few more tears will be dropped, will it make the ocean overflow
Birkaç parça daha kopsa içimden acıtır mı… hayır
If a few more pieces will be torn out of me, will it hurt... no
 
 
Kendime uzaktan baksam çok sevmezdim belki de
If I'd look at myself from afar, probably I wouldn't like what I see
Yalnızlığın tarifi yakından yapılmaz mıydı sence
Do you think loneliness can't be described from a short distance
Herşeyi yok saymak için önce kendimi silsem
If I'll wipe myself off first to think that nothing exists
Yağmura yetişmeyen silecekler gibi
Like windshield wiper that kan't keep up with the rain
Onu bile beceremesem bir şey değişir miydi sanki
And if I won't be able to do even that, it's not like it'll change anything