Rafet El Roman -
Direniyorum
[I resist]


Sessiz bir mecra şimdi hayat sen giderken
Now that you're leaving life is a silent riverbed
Soğuktan soğuk, dondu yüreğim durdu yaşam
Colder than cold, my heart froze, my life stopped
Savaş sonrası gibi kalbimin içi kan ve revan
Like after the war, my heart is bleeding
Büyür git gide inan yokluğun azap yeryüzünde
Believe me, it gets bigger, your absence is a torture in this world
Günahlarımla boyanmış bir hayat var kalan geriye
Life colored by my sins is what's left behind
Gözyaşlarıyla yazılmış her satır sözlerimde
Every line that I say is written in tears
 
 
Direniyorum acılarına yine dünya
I resist pain again, world
Yalanmış aşklarında
In your deceitful loves
İnadına yaşıyorum ama sorma
I'm living in spite, but don't ask
Kıyamet ortasında
In the middle of armageddon