Pinhani -
Yitirmeden
[Without losing]


Durup düşünmeye zamanın olur mu?
Will you have time to stop and think?
Yitirmeden anlamaz insan
Without losing, person doesn't understand
Sevdiklerin yolun sonunda
Those you love in the end of the road
Sarıl her fırsatında o insana,
At every chance, hug that person
Arkasından ağlayan olma
Don't be the one who cries after them
Geri getirmez çok ağlasan da
Even if you'lll cry a lot, it won't bring anyone back
 
 
Durur, durur belki başucunda
Maybe they stand at the head of your bed
Annen baban kendi çapında
Your mother and father, at their own age
Abin bile kırk yedi yaşında
Even your brother is forty seven
Ömür, ömür sanki bi kara kutuymuş
Life, life is like a black box
Günü gelince herkesin açılmış
When its day comes, it opens for everybody
Ama sorarsan hep geç kalınmış
But if you'll ask, it's always too late
 
 
Güzel günlerimizin bittiğini sanma
Don't think that our beautiful days are over
Belki bir daha böylesi olmaz
Maybe it won't happen again
Ama her bi gün güzel aslında
But basically, every day is beautiful
Yakın durmanın zor olduğu ortada
Keeping close is hard
Uzak olmak her zaman en kolay
Keeping far is the easiest
Ama en zoru yalnız olunca
But the hardest is staying alone
 
 
Uyur… Uyur belki hep yanında
Sleeps... Maybe always sleeps near you
İlk sevgilin kendi solunda
Your first love, always at the left from you
Her hatıra asılı duvarında
Every memory is hung on the wall
Ömür… Ömür sanki bi kara kutuymuş
Life, life is like a black box
Günü gelince herkesin açılmış
When its day comes, it opens for everybody
Ama sorarsan hep geç kalınmış
But if you'll ask, it's always too late