Ozan -
Sönmüyor Ateşimiz
[Our flame doesn't die out]


Ya kendini bırak bana
Either leave yourself to me
Ya da beni bana bırak da yaşayayım
Or leave me to myself, I'll live with it
Bu nasıl ayrılık bir daha gelme
What kind of a break-up it is, don't come again
Gelmede alışayım
Don't come, let me get used to it
 
 
Ben senin yalnız kalışlarında tek adresin olamam
I can't be your only address when you feel lonely
Ya benim ol herşeyinle
Either be mine completely
Ya da unut herşeyimle
Or forget me entirely
 
 
Yıllardır denedik olmadı
We were trying for years - it didn't work
Suç biraz sende birazda bende
The fault is somewhat mine, somewhat yours
Ama uzatmayalım artık
But let's not prolong it any further
Sakın bir daha gelme
Don't you ever come again
 
 
Sönmüyor ateşimiz ama alev alev de yanmıyor
Our flame doesn't die out, but doesn't burn brightly either
Ayrılık zor ama beraberkende olmuyor
Break-up is hard, but it doesn't work when we're together
Yazılmışsa bir kez ilahi kalemle kaderimiz
If our destiny was once written with a divine pen
Hiç bir kalem kaderi silip baştan yazmıyor
No pen can erase it and write anew