Ömür Gedik -
Radyoda
[On the radio]


Yalnız kaldım son zamanlar
These days I'm left alone
Kimseler yok halden anlar
Nobody understands my condition
Yazım kışım farksız olmuş ya
My summer is no different from my winter
Sevdiğini söylemesen
If you won't say that you love me
Ben de bunu hiç bilmesem
If I'll never know it
Yaz dinlemez yar bana kal
Summer won't listen, my love, stay with me
Belli gece gezmiş tozmuş
Of course, he was walking at night
Üstü başı eller olmuş
He was with others
Gözlerinde başka mana var
There's another meaning in his eyes
Sanki elimden gidiyor
It's like he slips away from me
İçim buna dayanmıyor
My soul can't bear it
Sözlerimde acı bir ses var
My words sound bitter
 
 
Bak çalıyor şarkım da
Look, my song is playing
Son zamanlarda radyoda
On the radio these days
Yine ağlıyorum evdeyim
I'm crying at home again
O sokaklarda
On those streets
 
 
Çalıp gitsen sevdamı
If you'll steal my love and leave
Diyecek bir şeyim yok
There's nothing left for me to say
Kalırım ortalarda
I'll stay like that
Rahatsındır tabii ki
Of course, you're not worried
Bende yerin garanti
A place in me is guaranteed for you
Yüreğinde sigorta
Insurance is in your heart