Oğuzhan Koç -
Sebepsiz Aşk
[Groundless love]


Geçiyor günler çabuk
Days are passing fast
Geçiyor yine aklım sende
They pass, you're on my mind again
Çırpınsam da çok geç artık
Even though I struggle, it's too late
Ayrılık varmış serde
The separation is here
Kurumuş gözlerimden akıyor yine gözyaşlarım
Tears are pouring again from my dry eyes
Sen gibi mavi değil ama bende bazen ağlarım
Not as blue as you, but I also cry sometimes
 
 
Birgün açsam da görsen
If I'll open one day and you'll see
Kalbim senin sevgilim
My heart is yours, my love
Belki birgün sende sevsen
Maybe one day you'll love too
Dünyalar benim göreceksin
You'll see my world
 
 
Birgün olsun bulabilsem
Maybe one day I'll be able to find
Gerçek aşkı, sevgiyi
True love
Buldum da ne oldu sanki
I've found it, but what happened
Ayrılık vakti
Separation time
 
 
Aşk ağına zamansız düşüyorum
I untimely fall into the net of love
Ah, bir başıma çaresiz eriyorum
Ah, I pine away, lonely and hopeless
Bile Bile
Consciously
 
 
Aşk ağına zamansız düşüyorum...
I untimely fall into the net of love...