Ogan Aydın -
Gittin Sanma
[Don't think that you're gone]


Gözlerin hasretimdi
Your eyes were my sorrow
Şimdi ellerim kime dokunur?
Who will my hands touch now?
Her yerini ben bilirim
I knew every inch of your body
Ruhun da benden sorulur
And I was responsible for your soul too
 
 
Dillerin hasretimdi
Your tongue was my sorrow
Şimdi sözlerim kime dokunur?
Who will my words touch now?
Yazdım senin kitabını
I wrote your book
Her sayfan da aşk okunur
Love can be read in each page of you
 
 
Gittim sanma, gidemedim
Don't think that I'm gone - I couldn't leave
Unutmayı denemedim
I wasn't trying to forget
Hep yanımdaydın inan, bir gün seni özlemedim
Believe me, you've always been beside me, I never missed you
Hiç bir gece ağlamadım
I never cried at night
Resmine hiç bakamadım
I didn't look at your picture
Döneceksin biliyorum, ellere umut bağlamadım
I know you'll be back, I didn't have hopes for strangers