Nev -
Mazideki Aşk
[Love from the past]


Yıllar sonra rastladım
Years later, I've ran into
Çocukluk sevgilime
My childhood love
O aşina bakışlar içimi deldi yine
Those familiar looks have pierced my soul again
 
 
O bakış ki götürür beni yıllarca geri
This look brings me years back
Hatıramda canlandı ilk aşkımın gülleri
It revives the roses of first love in my memory
 
 
Gelmez o güller
Those roses won't come
Dönmez o günler
Tsose days won't be back
Mazide kaldı hep
It's all left in the past