Nazan Öncel -
Normal
[Normal]


Geldin gittin bir laf soktun
You came, you left, you had fun of me
Kırdın kırdın doymadın
You were offending me, you didn't have enough
Gözüm arkada kaldı da
I kept looking back
Baktın baktın görmedin
You looked, looked, but you didn't see
Alçak alçak
You're mean
 
 
Benden arta kalmadı
There's nothing left of me
İçim gitti durmadı
My soul is totally gone
Amma zalimmişsin hain
You're so cruel, traitor
Sana bir şey koymadı
There's nothing left for you
 
 
Normal normal normal
Normal, it's normal
 
 
Uyudu uyandı gözlerim
My eyes were sleeping, and now they woke up
Nasıl hastadır yüreğim
My heart is so sick
İlaç falan istemez
It doesn't want any medicine
Takmadığından eminim
I'm sure you don't care
Hayvan hayvan
You animal
 
 
Bana artık bir şey sorma
Don't ask me anything anymore
Cevaplarım da komada
My questions are also in coma
Ne içeride ne dışarıda
Neither withing nor outside
Sana bir şey koymadı
There's nothing left for you
 
 
Sana normal gelen
What seems normal to you
Bana neden anormal hı
Why do I see it as abnormal
Kapılarını aç kapatma
Open your door, don't close it
Bir kuş girerse odana
If a bird will fly into your room
Kanadı kırık bırakma
Don't leave it with a broken wing
Kurtar kurtar
Save it, save it