Murat Boz -
İki Medeni İnsan
[Two civilized people]Bölük pörçük hayallerim duruyor önümde
There are my dreams torn to pieces in front of me
Sevdigim kadar sevilmedim
I wasn't loved as much as I loved
Buram buram kokun hala yatağımın üzerinde
Your strong scent is still on my bed
O da kalmaz gider 3-5 güne
It also won't last, will go in 3-5 days
 
 
Bu saatten sonra gönül dakika durmaz
After this hour heart won't stop for a minute
Onca vaadden sonra
After tens and tens of promises
Yalancı yalancı sana kimse inanmaz
Liar, liar, noone will believe you
 
 
Beni sevemedin ya
You couldn't love me
Şu belimi bir saramadın ya
You couldn't wrap me around the waist
O zaman en hayırlısı olsun hakkımızda
Then let everything concerning us be for good
Git hadi burada durma
Come on, leave, don't stay here
Ama lütfen kapıyı vurma
But don't slam the door
İki medeni insan biz
We're two civilized people
Bu kadar olsun farkımız da
Let it be our difference