Mor Ve Ötesi -
Son Sabah
[Last morning]


Her şeyden bir şarkı çıkmaz ya
A song doesn't come out of everything
Her şarkıdan da çıkılmaz ya
And something doesn't come out of every song
Kalbin de ruhun da farkında
Your heart and soul know
Hikayen bitmemişti aslında
That the story isn't actually over
Hakikat neye yarar göz yalansa
What's the point of truth if eyes are lying
Bilsen hiç ağlar mıydın sonunda
If you knew, would you be crying at the end
Duyar mı ki, anlar mı sorunca
Will they hear, will they understand after asking
Koca bir an yansın mı karşımda
Will the great moment burn before me
 
 
Belki son sabahtır
Maybe the last morning
Belki de bahardır
Maybe spring
Al, aklımı al da, yerine koy zamanı
Take my mind, put time in its place
Başka bir karanlık istemem ki artık
I don't want another darkness
Rüyadan güzelse bu aşktır
If this love is more beautiful than a dream