Mor Ve Ötesi -
Sana Değmez
[Doesn't concern you]


Aslında uzun hikaye, ama sana değmez
It's actually a long story, but it doesn't concern you
Kısa kesmek gerekli, yalanına değmez
It has to be cut short, it's not worth your lies
 
 
Biliyorum ayaktasın pusuda kalmak için
I know, you're on your feet to stay in an ambush
Gece derdin yoldaşı ölüp ölüp doğmak için
Night is a compaion of trouble, to die and be born
 
 
Bak gün doğdu gerçekler her yerde
Look, a day is born, truth is everywhere
Çalıştın büyümek için sonunda öğrendin
You tried to grow up, you finally learned
Sırların çoğalmış yalanın her yerde
Your secrets piled up, your lies are everywhere
Lütfen dokunma geleceğe
Please, don't touch the future
 
 
Affetme, affetme beni
Don't forget me, don't forget me
 
 
Bak gün doğdu gerçekler her yerde
Look, a day is born, truth is everywhere
Hırsların çoğalmış yalanın her yerde
Your grudges piled up, your lies are everywhere
Bak gün doğmuş hizmet her yerde
Look, a day is born, service is everywhere
Lütfen dokunma geleceğe
Please, don't touch the future