Model -
Sarı Kurdeleler
[Yellow ribbons]


Dün gece yaralı küçük bi kız bulunmuş
Last night, a small wounded girl was found
Etrafına sarı kurdeleler sarılmış
She was wrapped in yellow ribbons
Son bi kez süslemek istemiş onu büyükler
Adults wanted to dress her up for one last time
Yine yasaklarıyla
In taboos again
Yaklaşıp yakından bakınca gördüm
I came up close and saw
Yatan benim küçüklüğüm ve ben büyüdüm
It's my childhood that lies there, and I grew up
 
 
Mevsimlik elbisemle cenaze alayını izlerken
In my seasonal dress, watching the funeral
Geçtim meyveli ağaçlarla mis kokan bahçelerden
I came by the pleasantly smelling gardens with fruity trees
Bir çiçek kopardım, son kez ona baktım
I plucked a flower, looked at it for the last time
Çiçeğimi taktım göğsüme
I fastened it to my chest
 
 
Kimse yeni yara açamaz artık
Noone can open new wounds ever again
Çok canım yandı acımaz artık
My soul suffered a lot, it won't be in pain again
Bugün düşerse yarın kalkar
If it falls today, it'll get up tomorrow
Bu kız kendine acımaz artık
This girl doesn't feel sorry for herself any longer
 
 
Ardımdan konuşulurken
I've heard whispers
Fısıltılar duydum tesadüfen
As they were talking behind my back
Sordum tanır mıydınız bu yatan kızı
I've asked if they knew this girl that lies there
Henüz nefes alırken
Still breathing
Mutluluk başka kalplerde saklı sanırdık
We thought that happines is concealed in other hearts
Hep yarımdık
We were always incomplete
 
 
Bir yol yürüdüm evimizden
I walked the road from our house
Yol büyüktü hepimizden
The road was bigger than us all
Ölümden, ikimizden
Bigger than death, than both of us
Ve zavallı sevgimizden
Bigger than our poor love
Dün gece ufacık bi çiçek solmuş
Last night, a small flower withered
Bugün yeniden güneş doğmuş
Today sun rose again
Bak burada küçük bi kız ölmüş
Look, a little girl died here
Ruhu büyüyüp kadın olmuş
Her soul grew and became a woman