Model -
Kehanet
[Foretelling]


İçin yaralı küçüğüm daha büyüyeceksin
Little one, you're hurt inside, but you'll grow up
Önce uzun bir yol yürüyeceksin
First you'll walk the long road
Neyin varsa seni tutan söküp atacaksın
You'll throw away everything that holds you back
Çıplak kalınca yola çıkacaksın
Being left naked, you'll hit the road
Çiçekleri azaptan bi bahçe görecek
You'll see a garden with flowers of torment
Zehrini akıtıp beş günde geçeceksin
Spilling out their poison, you'll pass it within five days
 
 
Söyleyin bana ne olur, söyleyin bana
Tell me, please
Çok mu yolum var daha
Is there still a long road ahead of me?
Söyleyin bana ne olur söyleyin bana
Tell me, please
Yeter mi nefesim kıyıya vurmaya
Will my breath be enough to hit the shore
 
 
İlk defa birinin canına son olacaksın
You'll become an end of someone's soul for the first time
Canın yanacak başında yas tutacaksın
You'll suffer, you'll hold your tears at first
Gün gelip eski bir köşke varınca
One day you'll get to an old mansion
Orada tanıdık bir ses duyacaksın
You'll hear a voice you recognize
Ömrü boyunca hep seni beklemiş
It was waiting for you for its whole life
Biri yaşıyor orda
Someone's living there
Ona sonunda kavuşacaksın
You'll meet him eventually