Model -
Değmesin Ellerimiz
[Let our hands not touch]


Ah ne zormuş bitsin demek
Ah, it's so hard to say: let it be over
Hala severken seni
While still loving you
Dudaklarını öpmemek
Not kissing your lips
Bir yabancı gibi
Like a stranger
 
 
Bilirsin ayrılık konusunda
You know, on the subject of break-up
İyi değiliz ikimiz de
Both of us aren't good
Bir kıvılcım yeterdi her zaman
One sparkle has always been enough
Koşup geri dönmemize
For us to run back to each other
 
 
Değmesin ellerimiz
Let our hands not touch
Buluşmasın bu gözler
Let our eyes not meet
Yine erir gideriz
We'll tear apart and leave again
Unutulur yeminler
Let the vows be forgotten
 
 
Biz hiç beceremedik
We could never manage
Sevmeyi de terk etmeyi de
Neither love nor break-up
Aşk kokan dudakların karşısında direnmeyi de
Nor resisting the lips that smell love
Biz hiç beceremedik
We could never manage
Sevmeyi de terk etmeyi de
Neither love nor break-up
Aşk dolu mısraların karşısında direnmeyi de
Nor resisting the lines full of love
 
 
İşte bir kez daha
So, one more time
Durup karşında
Standing in front of you
Belki de son defa
Maybe for the last time
Soruyorum sana
I'm asking you
 
 
Bitti mi hikayemiz?
Is our story over?
Bu ne biçim son böyle?
What kind of ending is that?
Değmez miydi sevgimiz
Isn't our love worth
Savaşıp direnmeye?
Fighting for it?
 
 
Biz hiç beceremedik
We could never manage
Sevmeyi de terk etmeyi de
Neither love nor break-up
Kendimize sahip çıkıp dünyayla yüzleşmeyi de
Nor taking control of ourselves and facing the world
Biz hiç beceremedik
We could never manage
Sevmeyi de terk etmeyi de
Neither love nor break-up
Korktuğumuz o gözlerin karşısında direnmeyi de
Nor standing up to the eyes we were afraid of
 
 
Bitmesin hikayemiz
Let our story not be over