Model -
Bir Melek Vardı
[There was an angel]


Bir melek vardı
There was an angel
Aşkı fısıldardı
He whispered about love
Elimde o büyülü ellerin hayali kaldı
Illusion of his magical hands was left in my hand
Uyku imkansız
Sleep is impossible
Umut vicdansız
Hope is remorseless
Güneş bile dedi ki kendine: Doğmak anlamsız
Even the sun has said to itself: rising is pointless
 
 
Ağladım delice
I was crying like crazy
Elimde boş bir şişe
Empty bottle in my hand
Kutladım bu gece sarılmanı başka kollara
Tonight I was celebrating that you're in someone else's embrace
Yapayalnız biçare
Miserable, completely lonely
Ölüyorsam kime ne
If I'm dying - who cares
Benzedim bu gece yine boş sokaklara
Today I was like empty streets again