Model -
Ağlamam Zaman Aldı
[It took me some time to cry]


Kaç zaman oldu, ben hala gittiğine inanmadım.
Much time has passed, but I still didn't believe that you're gone
Unutman imkansız, döneceğin güne hazırlandım.
It's impossible to forget you, I've prepared for the day you'll come back
Bir yaz bahçesi içim, anılar soluk çiçekler.
There's a summer garden within me, memories are withered flowers
Bakıp büyütmesem her gün, elbet ölüp gidecekler.
If I won't take care of them, they'll die
 
 
Zaman dondu sanki, her şey sıradandı.
It's like time has stopped, everything was mundane
İyiyim dedim herkese,
I told everyone I'm fine
Ağlamam zaman aldı.
It took me some time to cry
Birkaç eşyan vardı bende, öylece kaldı.
There are few of your things left in my house
Yoktun artık yanımda, anlamam zaman aldı.
You were already gone, it took me some time to understand
Ağlamam zaman aldı.
It took me some time to cry
 
 
Bir eski zaman kadınının mektubundaki zarafet.
Elegance in a letter of a woman of old times
Tutsak bir şairin göz pınarlarındaki hasret.
If we'll capture the sorrow in poet's eyes
O kadar kırılgan içimdeki çocuk sana inanan.
A child within me that trusts you is so easy to hurt
O kadar naif ki hala gittiğini anlayamayan.
And it's so naive that it still couldn't understand that you're gone