Manga -
Hint Kumaşı
[Indian fabric]


Nerenin havası bu güzelim ah
What's with the arrogance, dear
Hint Kumaşı mı kalmış şu devir de
Do you think there's still some exquisite indian fabric left these days?
Sana benden bir tavsiye
My advice to you
Gel inceldiği yerden kopalım biz
Let's tear it where it's thin
 
 
Güzel günler geçti çabucak
Good days passed fast
Yakında büyük fırtına kopacak
Soon a big storm will break
Güvendiğin dağlar önce seni yutacak
And mountains you've trusted will swalow you first
 
 
Kendini prenses mi sanıyorsun?
Do you think you're a princes?
Sarayına soytarı mı arıyorsun?
Are you looking for a jester for your palace?
Ben taktım o ismi sana çok yanılıyorsun
I gave you that name, you're so wrong
 
 
Seni kimler doldurmuş
Who filled you with that
Kimler senden medet ummuş
Who was hoping for your help
Hıç dönüp arkama baktım mı?
Did I ever look back?
Dalkavuklar doluşmuş
Flatterers gathered in one place
Beni kimler hor görmüş
Some despise me
Kimler benden üstünmüş
Some think of themselves higher than me
Sonun da olan bize olmuş
Eventually whatever happened, happened
 
 
Kanma masallara gerçek değil
Don't believe fairy-tales, they aren't real
Aklını başına al haddini bil
Come to your senses, know your capabilities
İstersen kal istersen git kapı açık
Leave if you want, stay if you want, the door is open
 
 
Sabır küpü gibi bir halim mi var?
Do I look like a bowl of patience?
Bu ilişki artık kalbe zarar
This relationship is already a harm for a heart
Bundan sonra herkes kendi yoluna bakar
From now on, everyone's on their own path