Manga -
Hayat Bu İşte
[This is life]Bazen ben de terk edip gidebilsem keşke diyorum
Sometimes I also say: I wish I could leave everything behind
İçimde bir İstanbul var ondan vazgeçemiyorum
Istanbul is inside me, I can't reject it
Belki sen de bir gün geçersin diye köprülerimden
Hoping that maybe you'll also cross my bridges one day
Yakıp yıkamıyorum, koparıp da atamıyorum içimden
I can't burn and destroy them, I can't tear off and throw away from inside of me
 
 
Hayat bu işte
This is life
Kanatlanıp gitmek dururken
Waiting to spread your wings and fly
Dört duvar içinde hapsolursun
You'll end up imprisoned in four walls
Yaşamak için bir neden ararken
Looking for a reason to live
Ölmek için bulursun
You'll find one to die
 
 
Söyle, taşı toprağı altın olmuş kaç yazar
Tell me, if its rocky land will become gold, how much will it cost
Delik testi umutlarım, akar altından azar azar
My hopes are like a holed jug, leaking slowly
Söyle, neye yarar yaşamak altın bir kafeste
Tell me, what's the point of living in a golden cage
Bir yanım seni beklerken, diğeri bekler ölümü ağır ağır
As half of me is waiting for you, other half slowly waits for death