Mabel Matiz -
Yaşım Çocuk
[I'm a child]


Yine günlerden sonyaz
Summer days again
Yine yaşım çocuk
I'm a child again
Yine hangi düşün kumarı bu yırtılan delik deşik
Again, what a game of imagination it is, torn rags
Eğilip alıver yüzümü
Bend and give me my face
Bu sular acımaz, kanatır dizimi
Those waters don't hurt me, make my knees bleed
Yanılırsa yüreğim sürülür geceden
If my heart is mistaken, it will be chased out of the night
Geceler yüreğin vatanı
Night is the homeland of heart
 
 
Geçmiyor hiç gözlerimden
It won't leave my eyes
Bir hayal burktum en sol yerimden
I've made this dream from the most personal
Sen bana sır, ben sana yar
You're a mystery for me, I'm your beloved
Bi' düşmeyegör, göğüm kamaşır
Look, my sky is blinded
Bi' düşmeyegör, can'ım kamaşır
Look, my soul is blinded