Levent Yüksel -
Aşk Yakar
[Love burns]


Aşk yakar, yakar, yakar
Love burns, burns...
Yaralar yakar, yakar sonra aşkla sarar
Wounds, burns, then bandages with love
Aşk yakar, keser, biçer
Love burns, cuts, carves
Öper, koklar, geçer yıllar geçse de aşk yakar
Kisses, breathes, years pass, even though they pass, love burns...
 
 
Aşık bir ağlar, bir güler
Enamoured sometimes cries, sometimes laughs
Kalbine gömer yaşar
Hides in a heart, lives
Uzar gece, geçmez günler
The nights drag on, endless days
Aşık aşkını arar
Enamoured is looking for his love
 
 
Aşık bir küser, bir sever
Enamoured sometimes gets offended, sometimes loves
Dağları deler, aşar
Destroys and overcomes the mountains
Sevdiğine kavuşunca
Reuniting with his love
Sel olur coşar, taşar
Turns into torrtent, storms, bursts the banks
 
 
Aşk yakar, yakar, yakar
Love burns, burns...
Yaralar yakar, yakar sonra aşkla sarar
Wounds, burns, then bandages with love
Aşk yakar, keser, biçer
Love burns, cuts, carves
Öper, koklar, geçer yıllar geçse de aşk yakar
Kisses, breathes, years pass, even though they pass, love burns...