Leman Sam -
Gönül
[My heart]


Bunca yıl herkesten kaçtın
For so many years you were running away from everyone
En sonunda buldum sandın
Finally you though you've found
Ansızın içini açtın
You've suddenly opened up
Yapma dedim yaptın gönül
I said: "Don't do it", but you did, my heart
Gözleri senden uzaktı
His eyes were far from you
Fark edilmez bir tuzaktı
It was an unnoticed trap
Sana böylesi yasaktı
It was forbidden for you
Yapma dedim yaptın gönül
I said: "Don't do it", but you did, my heart
 
 
O bir yolcu sen bir hancı
He's a traveller, you're the innkeeper
Gördüğün en son yalancı
The last liar you've seen
İçindeki derin sancı
Teh deep pain in you
Gitmez dedim kaldı gönül
I said: "He won't leave", and he stayed, my heart
Sen istedin ben dinledim
You wanted, I've listened
Senden ayrı olmaz dedin
You said: "He won't make it without you"
En sonunda bende sevdim
In the end I fell in love too
Şimdi beni kurtar gönül
Now rescue me, my heart
 
 
Gözlerin bakar da görmez
Your eyes look, but don't see
Ellerin tutar da bilmez
You hands hold, but don't know
Gece gündüz fark edilmez
Is it night, is it day, you don't notice
Demedim mi sana gönül
Haven't I told you, my heart
Sabahın tam üçündesin
You're at the edge of a morning
Dertlerin en gücündesin
You're in the depths of pain
Hâlâ onun peşindesin
You're still after him
Gitme dedim gittin gönül
I said: "Don't go", but you went, my heart
 
 
Böylesi sevdiğin için
Because you loved him so
Bir kördüğüm oldu için
Because I've become so blind
Ağlıyorsun için için
You're crying quietly
Demedim mi sana gönül
Haven't I told you, my heart
Sen istedin ben dinledim
You wanted, I've listened
Senden ayrı olmaz dedin
You said: "He won't make it without you"
En sonunda bende sevdim
In the end I fell in love too
Şimdi beni kurtar gönül
Now rescue me, my heart