Latif Doğan -
Yar Gelecek
[My love will arrive]Bugün benim bayram günüm haber salmış, yar gelecek
Today I have a celebration, I got news, my love will arrive
Öyle tahmin ediyorum dünya bana dar gelecek
I guess the world won't be enough for me
Kınalı koç keseceğim doya doya içeceğim
I'll kill the festive ram, I'll drink plenty
Onu hiç üzmeyeceğim haber salmış, yar gelecek
I won't upset her, I got news, my love will arrive
 
 
Odam boyansın sarıya söylen bal yapsın arıya
Let my room be painted yellow, let the honey be made for bees
Biletin kesmiş salıya çarşambaya yar gelecek
The ticket was sold, on Tuesday or Wednesday my love will arrive
 
 
Yar gelecek yar gelecek dünya bana dar gelecek
My love will arrive, the world won't be enough for me
Ismarladım beydağından tane tane kar gelecek
I've comissioned, the snow will come from a mountain
 
 
Düğün alayı kurulsun saz çalsın davul vurulsun oy vurulsun
Let them make a wedding procession, let the instruments play
Gelinler kızlar yorulsun biraz sonra, yar gelecek
Let the bride and maids get tired, a bit later my love will arrive
Halı döşensin yollara altın takılsın kollara
Let the carpet be laid on the road, let the gold be fastened on arms
Darısı bekar kullara haber salmış, yar gelecek
I wish the same to all bachelors, I got news, my love will arrive
 
 
Bulutlara yatak serin rüzgar essin serin serin
Bed of clowds, let the serene wind blow
Ne dert kaldı ne kederim biraz sonra yar gelecek
There's no grief, no sorrow left, a bit later my love will arrive