Kül -
Bir
[One]


Bir ben daha var
There's one more me
Aslında benden içerde bir ben daha var
Basically, inside me there's one more me
 
 
Bazen isimsiz bi kurban kanı hep yerde
Sometimes, the nameless victim's blood is everywhere
Bazen yasaklı mahküm suçunu bilmez
Sometimes forbiddenly doomed doesn't know his fault
Kanının rengi, teninin rengi değişir
Color of his blood, color of his body varies
belki
maybe
sonumuz belli
our end is obvious
 
 
Söyle
Tell me
Sıra kimde, hangisi hanginiz içinde?
Who's next in line, which one of us inside another one
Bilmezler, görmezler
They don't know, they don't see
İnandığım herşeyi bir anda silemezler
They can't in a single moment erase everything I believed in
Artık herşey benim elimde
Everything's in my hands now
Onlara ben asla izin vermem
I'll never let them
İşte bak, belki ben de yalanlarınıza inansam, yanılsam
Look, maybe if I were believing your lies, if I were fooled
Ben olmazdım
I wouldn't have been myself
 
 
Aslında benden içerde bir ben daha var
Basically, inside me there's one more me
Bazen inançsız bi derviş yerini bilmez
Sometimes an unbelieving dervish doesn't know its place
Bazen gunahsız bir düşman suçunu bilmez
Sometimes a sinless enemy doesn't know his fault
Kanının rengi, teninin rengi değişir
Color of his blood, color of his body varies
belki
maybe
sonumuz belli
our end is obvious
 
 
Söyle
Tell me
Seçim kimin, hangimiz kinli biçimde
Whose choice it is, which one of us holds the grudge
Bilmezler, duymazlar
They don't know, they don't see
Tutunduğum herşeyi elimden alamazlar
They can't take away from me everything I hold onto
Artık herşey benim elimde
Everything's in my hands now
Onlara ben asla izin vermem
I'll never let them
İşte bak belki ben de yalanlarınıza inansam, yanılsam
Look, maybe if I were believing your lies, if I were fooled
Ben olmazdım
I wouldn't have been myself
 
 
Korktun benden
You've got scared of me
Kim olduysan
Whoever you are
Vurdun zaten
You've hit
Hakkın yokken
Not having right
Hangi hakla
By which right
Aldın benden
You took from me
Ben her kimsem
I can be anyone
Ben seçmişken
When I choose
 
 
Aslında benden içerde bir ben daha var
Basically, inside me there's one more me