Keremcem -
Vurgun
[Striken]Sessiz bir gece karanlık sokaklar
Silent night, dark streets
Gönül aşk vurgunu of onu kim anlar
Heart is striken by love, who will understand it
Kumdan yapılmış yıkılmış duvarlar
Collapsed sand walls
Gönül aşk sürgünü hep uçurumlarda
Heart is love's exile, always in abysses
 
 
Git, git hadi yarınsız yollara
Leave, come on, go to the roads without tomorrow
Bırak karışsın yürek yangınlara
Leave it, let the heart merge with fire
Kime yakındıysam dert
To whoever I was lamenting because of grief
Kime sarıldıysam aşk diye
Whoever I was embracing because of love
Adam olmaz kalbime
It's not good enough for my heart
Söz geçirmek niye zor gelir
Why does it seem hard to convince