Keremcem -
Tanıdım Sizi
[I've recognized you]Tanıdım sizi
I've recognized you
Aşık olduğum kadın sizdiniz,
You're a woman I've fallen in love with
Ve yine siz bir gün beni kurşuna dizdiniz
And one day you shot me again
Bekledim sizi; kulağım kapıda, ellerim duada...
I was waiting for you, listening to the door, hands clasped in prayer
Halbuki siz kalbime izinsiz girmiştiniz
Meahwhile you entered my heart without permission
 
 
Saydım, kaç yıl geçtiyse aradan
I was counting how many years have passed
Anlamsızmış anladım sonradan...
Then I realized it's meaningless
 
 
Bir kaç resim bana kalan,
A few pictures left from you
Üç beş satır şarkı duyan,
Three-five lines of a song
Gitarımdan sesimden, hepsi sen
From my guitar and my voice, all about you
Ölüm çözüm diye diye,
Saying that death is a way out
Geçer ömrüm bile bile,
My life will pass deliberately
Göçemem son defa görmeden...
I can't pass away without seeing for the last time
 
 
Tanıdım sizi
I've recognized you
Yüzünüzde yine o masum tebessüm...
This innocent smile is on your face again
Kalbimi onunla çaldınız o gün bugün
You stole my heart with it, that day and today
Beklerim sizi kulağım kapıda, ellerim duada...
I was waiting for you, listening to the door, hands clasped in prayer
Ne bir ses, ne seda yalnızca suskun yüzü
No voice, no sound, only silence