Kenan Doğulu -
Hançer
[Dagger]


Terk edip gittiğinden beri
Since you're rejected me and left
Kalbime lokma aşk girmedi
Not a single piece of love has entered my heart
Sahipsiz kaldım yalan gibi
I was left abandoned, like a lie
Bozgunum senden bile deli
I was devastated, even crazier than you
Yandı mı canın benim gibi
Did your soul suffer like mine
Yaşarken öldün mü mahküm gibi
Did you die like a condemned one, while living
Hasretin büyür yüreğimde
Sorrow for you grows in my heart
Paslı kırık hançer gibi
Like a rusty, broken dagger
 
 
Kader, kader sen bize nazik davranmadın
Fate, fate, you didn't act noble towards us
Kader, kader herkese eşit yazılmadın
Fate, fate, you weren't written equally for everyone
Hayat, hayat sen bize nazik davranmadın
Life, life, you didn't act noble towards us
Hayat, hayat herkese eşit yaklaşmadın
Fate, fate, you didn't approach everyone equally
 
 
Vazgeçip gittiğinden beri
Since you've left me
Kalbime tatlı söz değmedi
Not a single kind word has touched my heart
Sessizim sönmüş mum gibi
I'm silent, like an extinguished candle
Kalır paslı hançer izi
The rusty dagger's mark will stay
Tenim unutur mu ellerini
Will my body forget your hands
Gönlüm bırakmıyor sevmişleri
My heart won't stop loving
Yavaş yavaş yaktın beni
You've destroyed me slowly
Zehirli bir hançer gibi
Like a poisoned dagger
 
 
Kenan Doğulu:
Kenan Doğulu:
İçin için büyüyor fırtınam çığ gibi
The storm in me quietly gets bigger, like an avalanche
Daha çok kanatıyor aşk sancıları
Love makes wounds bleed more
Bizim için çalıyor yalnızlık çanları
Those bells of loneliness are ringing for us
Daha bir ağlatıyor aşk şarkıları
Love songs are still making us cry
Böyle hüzne can mı dayanır
Can the soul stand this sorrow
Öyle bakma kalp çok kırılır
Don't look at me like that, heart will get too broken
Böyle hüzne can mı dayanır
Can the soul stand this sorrow
Öyle gitme kalp çok yıpranır
Don't leave like that, heart will get too frayed