İsmail YK -
Kıyamet Kopar
[Hell breaks loose]


İstersen bu dünyayı zindan et bana
Make this world my prison if you want
Yaşatma her nefesi ziyan et bana
Make me suffer at every breath
Şahanem herşeye dayanırım ama
My precious, I'll endure everything, but
Ellerini tutamazsam kıyamet kopar
If I won't hold your hands, hell will break loose
 
 
Görmedim senin gibisini ben ama
I didn't see anyone like you
Seni görünce sanki duruyor zaman
But when I see you, it's like time stops
Nazına kaprisine hepsine tamam
I agree to all your whims
Gözlerine bakamazsam kıyamet kopar
If I won't look into your eyes, hell will break loose
 
 
Kopar, Kopar
Hell will break loose
Gözlerim her yerde seni arar, arar
My eyes are looking for you everywhere
Kalbimin odaları dolar, dolar, dolar
Rooms of my heart are filling
Sesini duyamazsam, nefesini alamazsam
If I won't hear you, if I won't sense your breath
Off offf kıyamet kopar
Hell will break loose
 
 
Sensiz iki dakika duramıyorum
I can't go on without you for two minutes
Öyle bir bağlandım çözemiyorum
I got so attached, I can't untie this knot
Gözlerin büyüledi bozamıyorum
Your eyes have charmed me, I can't break the spell
Ellerini tutamazsam kıyamet kopar
If I won't hold your hands, hell will break loose