Işın Karaca -
Hor Görme Garibi
[Don't despise the miserable]Nerde boynu bükük bir garip görsen
Wherever you see a hunched, miserable one
Hor görme kim bilir ne derdi vardır
Don't despise him, who knows what grief he has
O garip halinde ne sırlar gizli
What mysteries are concealed in his conditon
Onu bu hallere bir koyan vardır
There's someone who drove him to this
Belki benim gibi sevdiği vardır
Maybe he loves someone like me
 
 
Ümitsiz bir aşkın garibi oldum
I bacome miserable from hopeless love
Aradım hatayı kendimde buldum
I was searching and found a mistake in myself
Ne söylesem gönül dinlemez
Whatever I say, my heart won't listen
Deli gibi seven yine ben oldum
I became crazy in love again
 
 
Nice ümit dolu hayat yolunda
On the road of life filled with hopes
Yolunu kaybeden garip ne yapsın
What will a miserable one who lost his road do
Her şey Hak’tan ama zulmetmek kuldan
Everything's from Lord, but cruelty is from the slaves
Gönül bir zalimi sevdi ne yapsın
My heart fell in love with a merciless one, what should it do
 
 
Madem yaşamaya geldik dünyaya
As long as we came into this world to live
Benim de her şeyde bir hakkım vardır
I have my own right for everything
Sevmiyorsan hor görme bari
If you don't love, at least don't despise
Benim de senin gibi Allah’ım vardır
I have God, just like you