Işığın Yansıması -
Birdenbire
[Suddenly]Herşey birdenbire oldu
Everything happened suddenly
Birdenbire vurdu gün ışığı yere
Suddenly the sunlight fell
Gökyüzü birdenbire oldu
Sky appeared suddenly
Mavi birdenbire
Blue, suddenly
 
 
Herşey birdenbire oldu
Everything happened suddenly
Tomurcuk birdenbire
A bud, suddenly
Yollar, kırlar, kediler, insanlar birdenbire
Roads, fields, cats, people - suddenly
 
 
Aşk birdenbire
Love, suddenly
Sevinç birdenbire
Happiness, suddenly
Yollar, kırlar, kediler, insanlar birdenbire
Roads, fields, cats, people - suddenly
 
 
Herşey birdenbire oldu
Everything happened suddenly
Birdenbire tütmeye başladı duman topraktan
Suddenly the ground started to steam
Filiz birdenbire oldu
Sprouts appeared suddenly