Işığın Yansıması -
Bir Çiçek Yılı Sonra
[One flower year later]


Karanlıktan ıslanan çiçekleri
Flowers, wet from the darkness
Koyacaklar eski bir kitabın arasına
Will put into an old book
Her çiçek toplayışta seni anacaklar
Every time, when gathering flowers, they'll remember you
Gözüpek bir çocuk gibi
Like a brave child
Çıktın diye güzlerin karşısına
You faced the autumn
 
 
Bir çiçek yılı sonra
One flower year later
Bir saksıda bekleşen sardunyaya
With geranium that waits in a pot
Karışacak su mavisi gözlerin
Your blue eyes will meet
 
 
Bir çiçek yılı sonra kim bilir hangi rüzgarda
One flower year later, who knows on which winds
Bin umut yılı sonra kim bilir hangi sularda
One hope year later, who knows in which waters
Bir çiçek yılı sonra kim bilir hangi denizde
One flower year later, who knows in which seas
Bin umut yılı sonra kim bilir hangi göktesin
One hope year later, who knows on which sky you are
 
 
Yağmalanmış kentleri sen bilirsin
You know the unplundered towns
Anıt dikerler ölülerin anısına
Monuments are erected in memory of the dead
Seni toprağında unutacaklar
You'll be forgotten in the ground
Seni kitaplarda anacaklar
You'll be remembered in books
 
 
Duran günden korkardı
Was afraid of still day
Yaradılıştan çocuktu
Child from the birth
Yapacak bir şeyi yoktu
There was nothing to do
Çıktı büyümüşlerin karşısına
He faced the grown-ups