Hande Yener -
Unutulmuyor
[Can't be forgotten]


Üç kişi, beş kişi, on kişi
Three people, five people, ten people
Yordu çok herkesi aşk işi
Love has made everyone tired
Akıyor hayat ama bir kişi unutulmuyor
Life flows, but one person can't be forgotten
 
 
Bize hiç bakma, örnek değiliz
Don't look at us, we're no example
Sonunu mutlu görmek değiliz
We're not those who'll see the happy ending
Şimdi tekrar dönüşü yok diyorum
Now I'm saying that there's no turning back again
Sana yolları durduruyorum
I stop you on your way
 
 
Üç kişi, beş kişi, on kişi
Three people, five people, ten people
Yordu çok herkesi aşk işi
Love has made everyone tired
Yalana alıştır herkesi, sorun olmuyor
It got everyone used to lies, it doesn't become a problem
Sende sorun olmuyor
It doesn't become a problem for you