Hande Yener -
Öfkem Var
[I'm mad]


İstanbul`dan çıktım yola
I've left Istanbul
Bulamadım bir başıma
I couldn't find by myself
Neredesin al yanına
Where are you, take me with you
Yani ben dolanıyorum boşa
I mean, I'm wandering aimlessly
Bulamadım bir başıma
I couldn't find by myself
Neredesin al yanına
Where are you, take me with you
 
 
Bizim senle, üzülsem de aşkımız bitmiş mi?
Is our love really over, despite me being upset?
İş işten geçmiş mi?
Is it too late already?
Cevabı bulamıyorum
I can't find an answer
Yine aynı durum ayakta duramıyorum
The same situation, I can't remain on my feet
Ben sensiz olamıyorum
I can't be without you
 
 
Öfkem var sana çok öfkem var
I'm mad at you, very mad
Başlar var ve acı sonlar var
There are beginnings, and then there are bitter endings
Gidiyorum aşkından bize bu yarar
I'm going away from your love, it'll be good for us
Ölüyorum aşkından bu neye yarar
I'm dying from your love, what good does it make