Hande Yener -
Atma
[Don't lie]


Elindeki kalbi tutamadın gitti
You couldn't keep the heart in your hands
Bunun nesi garip?
What's strange about that?
Bitti dedin bitti
You said: it's over, it's over
Ama şunu bil ki,
But know this
Yine yanıma gelip
Coming to me again
Söylediğin sözler bana biraz eski
The words you say are a bit old for me
 
 
Hani bir süre sonra
After some time
Her şey düzelirdi
Everything would've straightened up
Biraz nefes almak bize en güzeliydi
Taking a break was the most beautiful for us
Güzelliğim aynı, aldım da nefesi
My beauty is the same, and I took a break
Bana yanlış yerlerinden atma
Don't make some crap up for me
Atma, atma, atma
Don't lie