Gülçin -
Bir Tanecik Aşkım
[My only love]


Küsmeyelim
Let's not get upset
Hiç mi hiç küsmeyelim
Not get upset at all
Kavga etmeyelim
Let's not fight
Emsalsiz sevgilim
My incomparable beloved
Hiç darılmayalım
Let's not hold the grudge
Sus pus somurtmayalım
Not frown
Ben yoksa n'aparım
Otherwise, what will I do
Gel bir sarıl bakalım
Come on, hug me
 
 
Kıyamam dayanamam ben sanaaaa...
I love you more than I can bear
Bir tanecik aşkım
My only love
Mum gibi eriyorum sana
I'm melting like a candle because of you
Sensiz her an ziyan
Without you, every moment is harmful
Tamamlanıyorum sarılınca
When I hug you, I become whole
Bir tanecik aşkım
My only love
Mum gibi bitiyorum sana
I'm burning out like a candle because of you
Senden başkası yalan
There's noone but you
Tutun bana hiç bırakma
Hold me, don't leg to
 
 
Üzülmeyelim
Let's not get offended
Hiç mi hiç üzmeyelim
Let's never offend
Seninle hep gülelim
Let's always laugh together
Emsalsiz sevgilim
My incomparable beloved
Hiç kırılmayalım
Let's not get upset at all
Hiç mi hiç kırmayalım
Like, at all
Ben sensiz n'aparım
What will I do without you
Gel bir sarıl bakalım
Come on, embrace me