Gülben Ergen -
Yalnızlık
[Loneliness]


Cok kırgınım bütün dostlarıma,
I'm very mad at all my friends
Sevgilim seni düsman ettiler bana...
They've made you my enemy
 
 
Bir hata'ydi, beni secmedin,
It was a mistake, you didn't choose me
Inandın onlara.
You believed them
Sihirli sözlere aldandın,
You were fooled by enchanted words
Büyü yaptılar sana...
They've put a spell on you
 
 
Yalnızlık alır götürür,
Loneliness takes away
Vay beni, yazık bana.
That's a shame for you and me
Eller böyledir, hep ayırır, karısıp sevdalara
Strangers are like that, they separate, getting in the way of love