Grup 110 -
Gölge
[Shadow]


Çok yalnızım. Sevdiğim herkezden uzağım.
I'm very lonely. I'm far from everyone I love
Çok yalnızım. Yaptığın bir hatayım.
I'm very lonely. I'm a mistake you've made
Bak savaştım. Yara aldım ama hiç kaçmadım.
Look, I was fighting. I was wounded, but I never ran away
Çok yoruldum. Sonunda anladımki unutulmuşum.
I'm very tired. In the end I understood that I was forgotten
 
 
Karanlıkta yürüyen bir gölgeyim aslında.
Basically, I'm a shadow walking in the darkness
İnsanlar geçer yanımdan ama
People are passing by, but
Hatırlamazlar adımı bir daha
They won't remember my name again
 
 
Bir hikaye.
A story
Tanıdık dilimin ucunda.
Familiar, on the tip of my tongue
Hatırlamaya çalıştıkça acı vermiş daha fazla.
As I'm trying to remember it, it hurts even more
 
 
Karanlıkta ağlayan bir gölgeyim aslında.
Basically, I'm a shadow crying in the darkness
Geçersin yanımdan ama.
You are passing by, but
Hatırlamazsın adımı bir daha.
You won't remember my name again