Gripin -
Vazgeçtim Ben Bugün
[Today I gave up]


Güzel günler gelir
Good days will come
Ben görür müyüm, bilemem
I don't know if I'll see them
Su yolunu bulur
Water will find its way
Ben bulur muyum, bilemem
I don't know if I will
 
 
Bazen sevdim, bazen sevildim
Sometimes I loved, sometimes I was loved
Uzadı burnum, sivrildi dilim
My nose grew longer, my tongue got sharper
Kırdıysam sizleri özür dilerim
If I offended you, I apologise
Artık helalleşelim
Let's forgive each other already
 
 
Ölümüne yaşadım hayatımı
I lived my life till death
Geçti üstümden
It passed over me
 
 
Vazgeçtim ben bugün
Today I gave up
Vazgeçtim bu dünyadan
On this world
Vazgeçtiğim ne var ne yoksa hepsi sizin olsun
On everything that there is, let it be yours
Vazgeçtim övülmekten
Gave up on praising myself
Vazgeçtim sövülmekten
And cursing myself
Vazgeçtiğim ne var ne yoksa hepsi sizin olsun
On everything that there is, let it be yours
 
 
Mermere kazınmış adım
My name is carved in marble
Ben okur muyum bilemem
I don't know if I'll read it
Üzerimde beyaz bir gül
There's a white rose above me
Ben koklar mıyım, bilemem
I don't know if I'll smell it