Gripin -
Sen Gidiyorsun
[You leave]Gidiyor ellerin, gidiyor sesin, gidiyor nefesim
Your hands leave, your voice leaves, your breath leaves
Ama hepsinden önce sen gidiyorsun
But first of all, you leave
Gidiyor yarınım, gidiyor evvelim, yaşamım sebebim gidiyor
My tomorrow leaves, my past leaves, my reason to live leaves
Ama hepsinden önce sen gidiyorsun
But first of all, you leave
 
 
Kalıyor yastığıma sinmiş kokun
Your concealed smell stays on my pillow
Kalıyor sevişmelerimizin son şahidi
The last witness of our love making
Sen gidiyorsun
You leave
Gitmek tüm kalanları yanında götürmekmiş
To leave means to take everything that left
Ben bilmem, sen bilirsin elbet
I don't know, you do, of course
Sen gidiyorsun
You leave
 
 
Dur! dur! gitme bir bakış borcun var bana son gidişinden
Wait! Don't leave, you own me a look in your last departure
Vur, kır, parcala sen kazan bu aşkı ama
Hit, break, shatter, win in this love, but
Bırak benim olsun harcanacak son kursunlar
Leave behind the last expendable bullets, let them be mine
Sen yaz, sen oyna kalan tüm perdeleri ama
You write, you play in all acts that left, but
Bırak benim olsun bize dair bütün alkışlar
Let all applause intended for us be mine